หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060609-113000-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 202 Kb.
20060609-113120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060609-113210-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 281 Kb.
20060609-113242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 324 Kb.
20060609-113246-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 332 Kb.
20060609-113300-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 278 Kb.
20060609-113310-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 317 Kb.
20060609-113330-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 325 Kb.
20060609-113856-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 508 Kb.
20060609-113856-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 528 Kb.
20060609-113938-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 247 Kb.
20060609-114420-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 143 Kb.
20060609-114742-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 346 Kb.
20060609-114828-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 280 Kb.
20060609-115108-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 269 Kb.
20060609-115418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 280 Kb.
20060609-115828-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 186 Kb.
20060609-115852-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 323 Kb.
20060609-115908-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 342 Kb.
20060609-120338-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5