หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060609-103936-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 260 Kb.
20060609-105204-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 286 Kb.
20060609-110748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060609-110758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 237 Kb.
20060609-110804-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 239 Kb.
20060609-110832-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060609-110848-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
20060609-111044-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 244 Kb.
20060609-112104-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 197 Kb.
20060609-112122-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 394 Kb.
20060609-112256-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060609-112258-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060609-112404-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 191 Kb.
20060609-112602-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 289 Kb.
20060609-112704-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060609-112722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 335 Kb.
20060609-112728-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 336 Kb.
20060609-112834-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 286 Kb.
20060609-112906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 198 Kb.
20060609-112940-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5