หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060609-102548-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 290 Kb.
20060609-102610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 287 Kb.
20060609-102716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
20060609-102932-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 239 Kb.
20060609-102938-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 267 Kb.
20060609-103016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 278 Kb.
20060609-103024-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060609-103028-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 239 Kb.
20060609-103032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060609-103036-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060609-103042-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 220 Kb.
20060609-103052-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 260 Kb.
20060609-103054-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 251 Kb.
20060609-103146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 258 Kb.
20060609-103202-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060609-103206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 257 Kb.
20060609-103322-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 273 Kb.
20060609-103406-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 253 Kb.
20060609-103606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 281 Kb.
20060609-103714-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 241 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5