หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060609-082950-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1708 Kb.
20060609-094150-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 501 Kb.
20060609-094900-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 384 Kb.
20060609-101008-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1703 Kb.
20060609-101016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1785 Kb.
20060609-101506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1926 Kb.
20060609-101512-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1496 Kb.
20060609-101838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1579 Kb.
20060609-101848-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1290 Kb.
20060609-101854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1425 Kb.
20060609-101916-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 406 Kb.
20060609-101928-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1232 Kb.
20060609-101944-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 338 Kb.
20060609-102034-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 358 Kb.
20060609-102052-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1144 Kb.
20060609-102158-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 587 Kb.
20060609-102242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 989 Kb.
20060609-102508-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1464 Kb.
20060609-102518-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1710 Kb.
20060609-102528-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 2163 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5