หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060608-181244-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 639 Kb.
20060608-181514-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 952 Kb.
20060608-181534-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 615 Kb.
20060608-182552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 737 Kb.
20060608-182616-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 504 Kb.
20060608-182646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 573 Kb.
20060608-182650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 834 Kb.
20060609-200634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 452 Kb.
20060610-222040-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 581 Kb.
20060612-003448-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 876 Kb.
20060613-024216-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 648 Kb.
20060615-062444-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 798 Kb.
20060616-090052-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 803 Kb.
หน้า 1 | 2