หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060608-145942-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 641 Kb.
20060608-153430-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1489 Kb.
20060608-155340-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1001 Kb.
20060608-160152-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 704 Kb.
20060608-164632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 913 Kb.
20060608-171044-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 859 Kb.
20060608-171402-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 908 Kb.
20060608-171420-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 533 Kb.
20060608-171622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 699 Kb.
20060608-173102-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 675 Kb.
20060608-173108-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 847 Kb.
20060608-173234-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 723 Kb.
20060608-173400-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 879 Kb.
20060608-173530-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 533 Kb.
20060608-173716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 576 Kb.
20060608-173800-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 665 Kb.
20060608-173904-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 742 Kb.
20060608-180908-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 701 Kb.
20060608-181002-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 836 Kb.
20060608-181110-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 779 Kb.
หน้า 1 | 2