หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060608-181244-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
20060608-181514-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 341 Kb.
20060608-181534-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
20060608-182552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 239 Kb.
20060608-182616-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060608-182646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 211 Kb.
20060608-182650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 260 Kb.
20060609-200634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 155 Kb.
20060610-222040-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060612-003448-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 265 Kb.
20060613-024216-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060615-062444-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 235 Kb.
20060616-090052-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 233 Kb.
หน้า 1 | 2