หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2   
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060608-145942-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 241 Kb.
20060608-153430-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 551 Kb.
20060608-155340-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 353 Kb.
20060608-160152-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 260 Kb.
20060608-164632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 339 Kb.
20060608-171044-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 315 Kb.
20060608-171402-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 335 Kb.
20060608-171420-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060608-171622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 263 Kb.
20060608-173102-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 245 Kb.
20060608-173108-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 295 Kb.
20060608-173234-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 263 Kb.
20060608-173400-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 324 Kb.
20060608-173530-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 200 Kb.
20060608-173716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 216 Kb.
20060608-173800-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 251 Kb.
20060608-173904-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 275 Kb.
20060608-180908-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 251 Kb.
20060608-181002-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 308 Kb.
20060608-181110-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 295 Kb.
หน้า 1 | 2