1 / 2 / 3 / 4 / 5


วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๒๙ น.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคน
ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน ๘๓ รูป และทรงสดับพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัณฑ์ ๑
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง


1 / 2 / 3 / 4 / 5

www.brh.thaigov.net

 

ภาพดิจิทัลจากสำนักพระราชวัง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร